Pierwszy regulamin Opus Dei, 1941

From Opus-Info
Jump to navigation Jump to search

Madryt, 14 lutego 1941 roku


Czym jest Opus Dei? Cele i środki

Art. 1

1. Opus Dei jest katolickim stowarzyszeniem mężczyzn i kobiet, którzy, żyjąc w świecie, poszukują doskonałości chrześcijańskiej poprzez uświęcenie codziennej pracy. Przekonani, że człowiek został stworzony, aby pracował (Rdz 2, 15), członkowie Opus Dei, również ci, którzy cieszą się wysokim statusem materialnym i społecznym, zobowiązani są do pracy zawodowej.

2. Chcąc osiągać przyjęte przez organizację nadprzyrodzone cele, członkowie są zobowiązani: dbać o swoje życie wewnętrzne, modlić się i poświęcać zgodnie ze statutem i duchem zatwierdzonym przez Kościół Święty oraz spełniać swoje obowiązki zawodowe i społeczne z jak największą prawością.


Kategorie członków

Art. 2

1. Są trzy kategorie członków Opus Dei: członkowie wpisani, supernumerariusze i numerariusze.

2. Członkowie wpisani zobowiązują się do prowadzenia rachunku sumienia oraz do codziennej, półgodzinnej modlitwy.

3. Supernumerariusze zobowiązują się do pełnej godziny modlitwy dziennie.

4. Numerariusze, poza pełną godziną modlitwy, odpowiedzialni są za zarządzanie Opus Dei.

Art. 3

1. Pod żadnym pozorem członkami Opus Dei nie mogą być księża diecezjalni, zakonnicy ani siostry zakonne.

2. Podobnie, w żadnym przypadku i pod żadnym pretekstem do Opus Dei nie będą przyjęci ci, którzy uczęszczali do seminarium duchownego lub szkoły apostolskiej albo ci, którzy przeszli przez zakony, w tym również postulanci i nowicjusze.

3. Niemniej jednak, członkowie Opus Dei, którzy odbędą studia kościelne i zostaną wyświęceni na kapłanów nie przestają być członkami Dzieła.


Ciała zarządzające

(Następuje 5 artykułów mówiących o Zgromadzeniu zbierającym się co 9 lat w celu demokratycznego wyboru 5 członków Rady. Rada spotyka się co 3 miesiące i zajmuje się kwestiami finansowymi oraz mszami w intencji zmarłych członków).


Modlitwy za zmarłych i pogrzeby

Art. 9

1. Członkowie Opus Dei spisują formalny testament. Należy im się jedynie skromna trumna, bez ostentacji.

2. Prezes Rady zamawia zwyczajowe msze gregoriańskie natychmiast po otrzymaniu zawiadomienia o śmierci któregoś z członków Dzieła. Jednocześnie powiadamia o zgonie innych członków organizacji. Ci ostatni odprawiają modlitwy za zmarłego według własnego uznania.


Przychody i wydatki

Art. 10

1. Przychody Opus Dei pochodzą z darowizn członków organizacji.

2. Rada nie może pobierać żadnej sumy z tego kapitału.

3. Gdyby roczne wydatki okazały się mniejsze od wpływów, nadwyżka będzie podarowana Ordynariuszowi Diecezji, gdzie Opus Dei ma swoją siedzibę.

4. Opus Dei nie może otrzymywać spadków ani – pod żadnym pozorem – posiadać fundacji lub nieruchomości.


Siedziba

Art. 11

Opus Dei ma tylko jedną siedzibę narodową.


Pokora zbiorowa

Art. 12

1. Główną i definitywną cechą charakterystyczną Opus Dei jest zbiorowa pokora jego członków.

2. Aby ta pokora nie ucierpiała:

1. Zabronione jest publikowanie wszelkich pism lub książek jako oficjalnych wydawnictw Opus Dei.
2. Zabrania się członkom noszenia jakiegokolwiek znaku rozpoznawczego.
3. Radzi się członkom, aby nie mówić o Opus Dei z osobami z zewnątrz, bo Dzieło, jako nadprzyrodzone, musi pozostać ciche i dyskretne.


Rozwiązanie

Art. 13

Gdyby Opus Dei uległo rozwiązaniu, dobra, które pozostałyby w jego posiadaniu, byłyby przekazane Biskupowi Diecezji, w której Opus Dei ma swoją siedzibę.