Plan życia

From Opus-Info
Jump to navigation Jump to search

Pierwszą rzeczą, nad którą pracuje się po przystąpieniu do Opus Dei, jest „plan życia”, czyli lista nabożeństw, jakie każdy członek musi odprawiać. Poszczególne nabożeństwa nazywane są Normami lub Zwyczajami. Lista nabożeństw (Norm) jest następująca:

PLAN ŻYCIA

CODZIENNIE

 • Należy wstawać natychmiast po pierwszym dzwonku budzika (jest to tak zwana chwila bohaterska).
 • Tuż po wstaniu należy całować podłogę mówiąc serviam („będę służył”).
 • Należy modlić się codziennie 30 minut rano i 30 minut wieczorem (zachęca się do rozważania w tym czasie pism św. Josemarii).
 • Należy codziennie chodzić na Mszę i przyjmować komunię.
 • Należy pozostawać dokładnie 10 minut w dziękczynieniu po Mszy, a następnie odmawiać hymn Trzech młodzieńców oraz psalm 150.
 • Należy codziennie odwiedzać jakiś kościół i pomodlić się krótko przed Najświętszym Sakramentem.
 • Należy odmawiać codziennie Anioł Pański o 1200.
 • Należy codziennie odmawiać jedną część różańca i krótko rozważać pozostałe 15 tajemnic.
 • Należy czytać codziennie przez 10 minut książkę wskazaną przez kierownika duchowego i przez 5 minut Nowy Testament.
 • Należy wykonywać rachunek sumienia w południe i wieczorem.
 • Należy codziennie odmawiać po łacinie modlitwę zarezerwowaną dla członków Dzieła (Preces).
 • Należy codziennie odmawiać modlitwę w intencji Prałata Opus Dei.
 • Należy codziennie oferować umartwienie w intencji Prałata. Zazwyczaj jest to zimny prysznic.
 • Numerariusze muszą codziennie przez dwie godziny nosić kolczatkę na udzie (drucianą opaskę z kolcami wbijającymi się w skórę).
 • Należy wiele razy w ciągu dnia odmawiać modlitwę Memorare w intencji innych członków Opus Dei.
 • Przy wchodzeniu i wychodzeniu z każdego pomieszczenia, należy kierować wzrok do obrazu Matki Bożej i odmawiać akt strzelisty.
 • Przy wchodzeniu i wychodzeniu z ośrodka należy pozdrawiać anioła stróża ośrodka.
 • Należy zachowywać ciszę nocną: w nocy nie wolno dzwonić, rozmawiać, uczyć się lub pracować bez pozwolenia Dyrektora.
 • Należy spać codziennie od 7,5 do 8 godzin.
 • Należy zachowywać trzy godziny ciszy po obiedzie, podczas których należy pracować.
 • Przed pójściem spać należy na klęcząco i z wyprostowanymi rękoma odmawiać trzykrotnie modlitwę „Zdrowaś Mario”, prosząc o czystość.
 • Przed pójściem spać należy pokropić łóżko wodą święconą.
 • Numerariuszki śpią codziennie bez materaca (na twardym blacie), czego nie muszą robić mężczyźni.[1]


CO TYDZIEŃ

 • Co tydzień należy wysłuchiwać nauk prowadzonych przez księdza dla członków Dzieła. Ta nauka jest prowadzona w kaplicy przy zgaszonych światłach: świeci się tylko lampka przy stoliku prowadzącego i przy tabernakulum.
 • Co tydzień należy wysłuchiwać nauk prowadzonych przez świeckiego dla członków Dzieła. Ta nauka składa się z komentarza ewangelii dnia, z nauki na temat jednej z przedstawionych Norm planu życia i z jednego tematu związanego z duchem Dzieła. Tę naukę prowadzi zazwyczaj dyrektor ośrodka. Temat nauk jest zaproponowana przez komisję regionalną ze wskazaniem treści i sposobu przekazywania. Podczas tej nauki nie wolno mieć założonej jednej nogi na drugą. Wskazane jest, aby uczestnik wyznał publicznie któreś ze swych zaniedbań (po uprzedniej konsultacji z prowadzącym) i otrzymywał małą pokutę z tego tytułu.
 • Co tydzień należy rozmawiać ze wskazanym świeckim kierownikiem duchowym, zdawać mu relację z wydarzeń minionego tygodnia (przestrzeganie niniejszego planu życia, punkty walki, upadki i słabości, relacje społeczne: z kim i ile czasu się człowiek spotkał, o czym się rozmawiało i czy dana osoba daje nadzieję, że przystąpi do Opus Dei) i przyjmować od niego cele na nadchodzący tydzień.
 • Co tydzień należy rozmawiać ze wskazanym świeckim kierownikiem duchowym, zdawać mu relację z minionego tygodnia i przyjmować od niego cele na nadchodzący tydzień.
 • Numerariusze muszą co tydzień chłostać się odmawiając modlitwy za pomocą dyscypliny.
 • Numerariusze muszą spać na podłodze raz na tydzień. Skoro Numerariuszki już śpią bez materaca, raz na tydzień muszą spać dodatkowo z książką jako poduszkę.
 • Co tydzień należy odmawiać i rozważać psalm II i Adorote devote.
 • W każdą sobotę należy odmawiać Salve regina i uczestniczyć w wystawieniu Przenajświętszego Sakramentu.
 • Jako umartwienie nie wolno jeść podwieczorku w każdą sobotę.


CO MIESIĄC

 • Numerariusze muszą co miesiąc spędzać jedną niedzielę w ciszy i na modlitwie („dzień skupienia”) słuchając różne nauki księdza i dyrektora.
 • Co miesiąc należy odmawiać i rozważać Wierzę atanazjańskie.
 • Numerariusze muszą co miesiąc oddawać Dyrektorowi listę wszystkich swoich najdrobniejszych wydatków (od biletu na tramwaj po pastę do zębów).


CO ROKU

 • Należy co roku odprawiać 6-dniowe rekolekcje w ciszy i odosobnieniu, podczas których zachęca się do rozważania pism św. Josemarii.
 • Należy co roku udać się na obóz indoktrynujący (3-tygodniowy dla Numerariuszy, tygodniowy dla Supernumerariuszy), podczas którego należy uczyć się na pamięć Katechizmu Prałatury Świętego Krzyża i Opus Dei oraz gdzie udzielane są różne pogadanki formacyjne, lekcje filozofii i teologii scholastycznej.
 • Należy też stale nosić szkaplerz na sobie.

Nie przytoczę długiej listy nabożeństw, jakie należy odprawiać raz do roku.

Członek Opus Dei powinien modlić się zawsze. Do tego służą jeszcze tzw. „Normy na zawsze”:

NORMY NA ZAWSZE

 • obecność boża,
 • rozważanie naszego dzieciństwa bożego,
 • komunie duchowe,
 • akty dziękczynienia,
 • akty zadośćuczynienia,
 • akty strzeliste,
 • umartwienie,
 • nauka,
 • praca,[2]
 • porządek,
 • radość.[3]

Czy taki plan życia to dużo? W sumie mamy codziennie ponad dwie i pół godziny różnych nabożeństw do odprawienia. Proszę pamiętać, że członkowie Opus Dei są osobami świeckimi, czyli mają swoją pracę zawodową, studia, prace na rzecz Opus Dei, obowiązki apostolskie. Można łatwo dostrzec, jak bardzo taki plan życia jest wyczerpujący. Na dodatek niedopuszczalne są żadne wyjątki ani żadne podejście indywidualne.


 1. Założyciel nałożył tę pokutę kobietom, ponieważ jak mówił są bardziej próżne niż męźczyźni i muszą umartwiać się więcej.
 2. Zauważmy, że Normą na zawsze jest praca. Oznacza to, że jeżeli w danej chwili ktoś nie pracuje, nie spełnia planu życia. Jeżeli jest zmęczony pracą, może spełniać inną Normę na zawsze: naukę. Nie bardzo wiadomo, gdzie tu jest miejsce na odpoczynek i odprężenie.
 3. Radość jest uczuciem. Uczucia są zmienne. Natomiast członkowie Opus Dei muszą „zawsze” być radośni. Łatwo sobie wyobrazić, że wymagana radość jest tylko fasadowa – czyli kto nie przyklejonego plastikowego uśmiechu na twarzy dostaje upomnienie braterskie.