Informacje wewnętrzne na temat członków

From Opus-Info
Jump to navigation Jump to search

Wszystkie poniższe informacja zostały zdobyte na kierownictwie duchowym. Ofiara nie wie, że Dyrektorzy wymieniają się spostrzeżeniami na jego temat. Sposób pisania i postępowania Dyrektorów bardzo dobrze odzwierciedla ich mentalność właścicieli dusz.

Pismo nr 18/04

1. Nie zawsze spełnia systematycznie wszystkie normy planu życia. Czasami zostawia niektóre Normy na ostatnią godzinę dnia a zdarza się nawet, że je opuszcza.

2. Rozmowy z nim zazwyczaj obracają się wokół tematu jego wytrwania. Wygląda na to, że szuka wymówki, która by go uspokoiła, aby zostawić swoje powołanie. Wrócił z kursu rocznego z myślą o tym, że będzie w ciągu tego roku decydował, czy będzie kontynuował w Dziele lub nie. Zachęcamy go przy każdej okazji, aby był dzielny, prosił o światło i męstwo i zrozumiał, że nie może stawiać sobie teraz tych samych pytań, co w momencie przystąpienia do Dzieła. Powiedzieliśmy mu również, że nie należy stawiać terminów, że wszystko w tym życiu wymaga wysiłku, żeby nie idealizował małżeństwa, że żonaci również mają problemy, tak jak mógł to zobaczyć pryz okazji swojego apostolstwa.

3. Jest nieregularny, mało stabilny, prawie trochę dziecinny. Mało się umartwia w swoich gustach, jest trochę niedojrzały. Jest też mało posłuszny. Mówiliśmy mu o tym punktując go.

4. Nadal ma problemy ze Świętą Czystością. Czasami idzie do kina, oczywiście nie mówiąc o tym wcześniej. Też nie przestał czytać niektórych rzeczy nieodpowiednich w Internecie. Mało bywa w domu. Daliśmy mu samochód, aby codziennie jadł obiad w domu, ale tego nie robi.

5. Z tego co mówi, nie wygląda na to, aby dobrze mu szło w pracy. Nie ma też prestiżu w oczach przełożonego.

6. Poinformował nas wczoraj o rozmowie, jaką miał z Dyrektorem regionalnym, aby uzyskać zgodę na mieszkanie poza ośrodkiem. Wcześniej nie mówił nam o tym.

7. Naszym zdaniem trudno będzie go przetrzymywać z powodu braku woli z jego strony.

Data: 2-V-2004
Pismo nr 1434/03

1. Niezbędne są zdecydowane środki stosowane w odpowiednim momencie. Musi zmienić swój stosunek do oddania w taki sposób, aby się zdecydował i nawrócił. Należy uzyskać głębokie nawrócenie serca – tam jest główna przyczyna – żeby pełnił tylko i całkowicie wolę Bożą.

2. Osiągniemy ten cel za pomocą kierownictwa duchowego.

3. Jeśli chodzi o jego oddanie, należy poruszać następujące punkty:

a) ścisłą relację, jaką otrzymuje ze swoją rodziną. Musimy uzyskać, aby zrozumiał i chciał żyć tym całkowitym oddaniem, o którym mówił Nasz Ojciec.

b) używanie Internetu – jest oczywiste, że jest to sfera jego życia, która umyka na kierownictwie duchowym. Należy rozważyć, aby Rada lokalna dała mu rozkaz zabraniający używanie tego instrumentu. Niech używa go tylko w sprawach niezbędnych i zawsze w towarzystwie innej osoby.

4. Może mu pomóc skupianie się na sprawach zawodowych. Z wyżej wymienionych przyczyn odrzucamy prośbę o przeprowadzenie go do innego miasta. O wiele lepiej będzie, jeżeli zainstaluje się w mieście [...].

Data: 9-04-2003
Pismo nr 552/04

1. Napisał do Ojca list z prośbą o powrót do swojego kraju. Powodem tego jest to, że coraz bardziej rozważa możliwość, aby nie być wierny.

2. Uważamy, że lepiej jeżeli zostanie w naszym kraju i ustawi się zawodowo.

3. Może odbyć rekolekcje w Wielkim Tygodniu. Powinien wykorzystać je, aby rozważać te rzeczy z większym spojrzeniem nadprzyrodzonym.

4. Na kierownictwie duchowym należy nalegać, aby przestał kwestionować swoje powołanie i był hojny.

Data: 26-03-2004
Kiedy pewien Numerariusz został skierowany do nowego ośrodka, wyprzedziła go następująca informacja:

Pismo nr 1205/04

1. Niektóre z jego postanowień są następujące:

a) B-10, III, 28 [kod oznaczający “czystość”]. Bardziej zdecydowanie uciąć czemukolwiek, co mogłoby być zagrożeniem w tej materii. Chociaż zrobił postępy, zdarzyło mu się popełniać II.542.2 [kod oznaczający pewien grzech] w pewnych okazjach w ciągu ostatniego miesiąca. Wie, że jest to jeden z punktów, w których musi walczyć najwięcej.

b) hojność. Bardziej dbać o modlitwę, umartwienie i upomnienia braterskie.

c) praca. Zdał sobie sprawę, że kosztuje go praca intelektualna. Stara się ulepszać w zakresie koncentracji, szybkości i dbania o szczegóły.

d) pobożność. Znów spełnia cały plan życia. Walczy szczególnie w jakości swojej modlitwy myślnej.

e) jako objaw dobrego nastawienia, miał z kierownikiem szerszą i głębszą rozmowę. Powiedział, że zdarzyło mu się iść do kina. W żadnym przypadku nie były to nieodpowiednie filmy lub w towarzystwie dziewczyn. Żałuje, że nie był szczery. Zrobił również kilka wydatków nie prosząc o pozwolenie. Miał zamiar wyprostować wszystko przy dojeździe do waszego miasta.

Data: 6/07/2004


Patrz oryginały